جویای کار داروخانه

تهران، ری

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت زن

25ساله،متاهل،کارشناسی حسابداری.و مدرک تکنسین داروخانه دارم،ساکن ری


۰۹۳۰XXX۰۹۹۳ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

صالحی

عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۰XXX۰۹۹۳
بازگشت به بالا