جویای کار .لیسانس معماری

اصفهان، ۲۴ متری

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

امیدشهبازی..لیسانس معماری...متاهل..بخدا هرکاری باشه میکنم غیر از بازاریابی....ادم کاری و منظبطی هستم..اهل دودو سیگار نیستم...فقط یه کاری که بیمه داشته باشه...هرکاری هم باشه میکنم

۰۹۳۶XXX۲۸۰۳ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۶XXX۲۸۰۳
بازگشت به بالا