جویای کارفروشندگی_اموردفتری_کارمندفروش دفتری

تبریز، یوسف آباد

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
رزومه / فرصت شغلی رزومه و کارجو
تخصص فروشنده | صندوقدار

جویای کارفروشندگی-اموردفتری_کارمندفروش دفتری هستم بصورت تمام وقت_مونث-30 ساله-مجرد-لیسانس حسابداری ودرزمینه حسابداری سابقه کاری ندارم-دارای سابقه کاربه مدت حداقل 8سال درزمینه فروش ودفتری.شرکت دردوره های: 1_فروش 2_فن بیان
3_مذاکره 4_ آشنایی متوسط به کامپیوتر.
(باحقوق قانون کار).درصورت نیازبه همکاری به همین شماره ازطریق تلگرام پیامک بدهید.(لطفأجهت بازاریابی تماس نگیرید.)باتشکر

شماره تماس تایید شده: ۰۹۳۹XXX۵۵۰۲ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه
تماس با فروشنده تماس با ۰۹۳۹XXX۵۵۰۲
بازگشت به بالا