جویای کاررانندگی

اصفهان، خانه اصفهان

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

پایه یک کارت هوشمندکارت ترددشهری ازشهرداری

۰۹۳۹XXX۰۶۹۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۹XXX۰۶۹۸
بازگشت به بالا