جویای کاربر حقوق کافی

کرمان، سیرجان

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

جویای کار هستم متعهد متاهل

۰۹۱۳XXX۵۷۱۷ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۳XXX۵۷۱۷
بازگشت به بالا