جویای کارانبارداری

قزوین، محمدیه

میزان تحصیلات کاردانی
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

جوان26ساله متاهل کاردانی حسابداری دارای کارت پایان خدمت آشنایی بانرم افزارهلو وآشنایی وکاربانرم افزارسپیداروفاکتورخریدورسید انبار و...‌Lifoوfaifoومیانگین.وارزش افزوده.خرید وفروش فصلی .مالیات.حقوق دستمزد.فاکتورفروش وخرید.وآموزش دوره انبارداری ودارای گواهینامه های دوره هلو.سپیدار.انبارداری. وسابقه کمک تحویلدارانبار. راننده پخش. دارای گواهینامه موتور.پایه3.پایه2.لیفتراک دارای گواهی سوپیشینه وعدم اعتیاد.

۰۹۱۹XXX۱۵۹۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از تیر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۹XXX۱۵۹۸
بازگشت به بالا