جویای سرایداری

تهران، خانی آباد نو

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

سرایدار تبعه افغان دارای دو فرزند باغ و خانه ی ویلایی

۰۹۲۱XXX۸۷۹۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

عظیمی

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۲۱XXX۸۷۹۸
بازگشت به بالا