جویایی کار پاره وقت

تهران، باغ خزانه

میزان تحصیلات کاردانی
نوع قرارداد پاره وقت
رزومه / فرصت شغلی رزومه و کارجو
تخصص دانشجو

خانمی21ساله جویایی کار دفتری پاره وقت در محیطی امن هستم

شماره تماس تایید شده: ۰۹۰۳XXX۵۹۹۲ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه
تماس با فروشنده تماس با ۰۹۰۳XXX۵۹۹۲
بازگشت به بالا