جوشکاری آرگون سیلندر سر سیلندر آلومینییوم چدن

قزوین


انواع جوشکاری آرگون جوشکاری سیلندر و سر سرسیلندر آلومینیوم چدن فولاد استیل برنج نقره مس

۰۹۱۲XXX۵۷۰۹ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

لطفا فقط تماس به اس ام اس پاسخ داده نمیشود

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۱۲XXX۵۷۰۹ چت با لطفا فقط تماس به اس ام اس پاسخ داده نمیشود چت با لطفا فقط تماس به اس ام اس پاسخ داده نمیشود
بازگشت به بالا