جذب نیروی کار برای شرکت بزرگ تصفیه آب و هوا

آذربایجان غربی، ارومیه

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

جذب نیرو برای آقایون بین 20-30 سال در شرکت تولیدی و توزیعی تصفیه آب و هوا در قسمت های صلاح دید شرکت.
بامدرک زیر دیپلم و دیپلم به بالا

شماره تماس: ۰۹۹۱XXX۲۱۸۵ (نمایش کامل)

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۹۱XXX۲۱۸۵
بازگشت به بالا