جذب برنامه نویس پاره وقت

سمنان

میزان تحصیلات دیپلم
نوع قرارداد پاره وقت
فرصت شغلی / جویای کار فرصت شغلی

جهت انجام کار پروژه ای مسلط به c , web , API
در سمنان

۰۹۱۲XXX۰۲۰۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

ویکی طرح

عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۲XXX۰۲۰۸
بازگشت به بالا