شهر: تویسرکان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تویسرکان

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف تویسرکان را می بینید

مغازه سرگذر 15متر

همدان، میدان امام خمینی،سرگذر

رهن:  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

یک مغازه چهاردهنه

همدان، خیابان تختی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا