تولید محتوای سایت

تهران، توحید

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد پروژه ای
جنسیت فرقی نمیکند

به افراد توانمند در تولید محتوای سایت نیازمندیم
مقالات بایدترجمه یا دست نویس باشند
محدودیت سنی نداریم
پروژه به صورت دورکاری میباشد
اولویت توانایی شمادر زمینه تولید محتواست

۰۹۱۲XXX۷۲۹۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

حامد

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۲XXX۷۲۹۸
بازگشت به بالا