توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار در گروه خرید و فروش ورزش فرهنگ فراغت در مازندران در شیپور-عکس1
توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار در گروه خرید و فروش ورزش فرهنگ فراغت در مازندران در شیپور-عکس2
توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار در گروه خرید و فروش ورزش فرهنگ فراغت در مازندران در شیپور-عکس3
توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار در گروه خرید و فروش ورزش فرهنگ فراغت در مازندران در شیپور-عکس4
توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار در گروه خرید و فروش ورزش فرهنگ فراغت در مازندران در شیپور-عکس5
توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار در گروه خرید و فروش ورزش فرهنگ فراغت در مازندران در شیپور-عکس6
توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار در گروه خرید و فروش ورزش فرهنگ فراغت در مازندران در شیپور-عکس7
توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار در گروه خرید و فروش ورزش فرهنگ فراغت در مازندران در شیپور-عکس8
۱ از ۸ نمایش همه

بستن

توله ماده افغان درشت سرو پنجه داراصیل شجره دار

ساری، ششصد دستگاهنژاد افغان از مولدین بنام‌پدرجکی از نسل قلدرمعروف مادر سوزان از نسل شرشرقهرمان ریشه دار اصیل 6 دنگ از 10 توله این زایمان فقط 1 ماده توله 20 روزس اصالتش از درشت بودنو چروک سرو کله 6پنجه کامل مشخصه نیاز به گفتن نیس 110 قد70 وزن پر میکنه تو 9.10 ماهگی اگه رسیدگی درست باشه مولد خوب پرخونی هست چون مادرش سابقه 5بار زایمان موفق داره تعداد بالا نگهبان قوی جسور ذات دار ومحافظ خوبی واسه گله باشن
آخریه تخفیف پای معامله راه میام
میدون بازا عشق بازا تخفیف ویژه دارن فدا...

۰۹۳۹XXX۶۵۳۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از فروردین ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۳۹XXX۶۵۳۸ چت با کاربر شیپور چت با کاربر شیپور
بازگشت به بالا