توزیع کننده پمپهای خانگی

تهران، بازار


پمپ اب:
جتی ونیکو:یک میلیون دیویست و سی
جتی ایکار:یک میلیون ودویست و هفتاد
بشقابی ونیکو:یک میلیون و صد و نود
بشقابی المینیوم:یک میلیون وپنجاه
جتی المینیوم:یک میلیون وصد
ونیکو 2اسب:دو میلیون وچهارصدو پنجاه
ونیکو 1/5 اسب:دو میلیون و چهارصد
ست کنترل ونیکو:دیویست و نود
ست کنترل ایکار:سیصدو نود
کفکش:
14متری ا اینچ:850 تومان
17 متری 1 اینچ:950تومان
16متری 2 اینچ:1/350تومان
34متری 1اینچ:1/350تومان
28متری 2 اینچ:1/980تومان

۰۹۱۲XXX۷۱۷۴ (نمایش کامل)

نمایش بیشتر

پیام شما با موفقیت ارسال شد.

قیمت چنده؟ تخفیف داره؟ عکس‌های بیشتر می‌فرستید؟ هنوز موجوده؟

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۵

تماس با ۰۹۱۲XXX۷۱۷۴ چت با کاربر شیپور چت با کاربر شیپور
بازگشت به بالا