شهر: تهران

همه آگهی های گاندی، تهران

گاندی 135 متر 3 خ

تهران، گاندی

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

توانیر 96 متر 2 خ

تهران، گاندی

رهن:  ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

گاندی 140 متر 3 خ

تهران، گاندی

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا