شهر: تهران

همه آگهی های گاندی، تهران

100 متر در گاندی

تهران، گاندی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

Hot Wheels

تهران، گاندی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

گاندی 120 متر

تهران، گاندی

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

280 متر گاندی

تهران، گاندی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا