شهر: تهران

همه آگهی های کامرانیه، تهران

275متر کامرانیه

تهران، کامرانیه

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

160متر کامرانیه

تهران، کامرانیه

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

320متر کامرانیه

تهران، کامرانیه

رهن:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا