شهر: تهران

همه آگهی های کاظم آباد، تهران

رهن - اجاره 67 متر

تهران، کاظم آباد

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا