شهر: تهران

همه آگهی های چیذر، تهران

چیذر 90متری

تهران، چیذر

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

چیذر 40متر

تهران، چیذر

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا