شهر: تهران محله: مجیدیه املاک

آگهی های املاک در مجیدیه ، تهران

گلبرگ غربی 59 متر

تهران، مجیدیه

رهن:  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

70 متری مجیدیه

تهران، مجیدیه

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

60 متری 16 متری دوم

تهران، مجیدیه

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

60 متری مجیدیه

تهران، مجیدیه

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

85 متری مجیدیه

تهران، مجیدیه

رهن:  ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

70 متری مجیدیه

تهران، مجیدیه

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کرمان اکبری 60 متر

تهران، مجیدیه

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

85 متری مجیدیه

تهران، مجیدیه

رهن:  ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا