شهر: تهران محله: قنات کوثر اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در قنات کوثر، تهران

85 متر قنات کوثر

تهران، قنات کوثر

رهن:  ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

50 متر قنات کوثر

تهران، قنات کوثر

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

105 متر قنات کوثر

تهران، قنات کوثر

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

68متری شکوفه

تهران، قنات کوثر

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

60متری 1خوابه

تهران، قنات کوثر

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا