شهر: تهران

همه آگهی های قصر- حشمتیه، تهران

شیخ صفی 65 متر

تهران، قصر- حشمتیه

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواجه نظام 48 متر

تهران، قصر- حشمتیه

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

پلیس 111متر

تهران، قصر- حشمتیه

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

صیادشیرازی 67 متر

تهران، قصر- حشمتیه

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس

صیادشیرازی 85 متر

تهران، قصر- حشمتیه

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس

سرباز 56 متر

تهران، قصر- حشمتیه

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا