شهر: تهران

همه آگهی های قائم مقام، تهران

1400 متر سند اداری

تهران، قائم مقام

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

900 متر سند اداری

تهران، قائم مقام

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

النترا2015

تهران، قائم مقام

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا