شهر: تهران محله: فتح - صنعتی املاک

آگهی های املاک در فتح - صنعتی، تهران

145متر سوله

تهران، فتح - صنعتی

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

180متر سوله بهداشتی

تهران، فتح - صنعتی

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره

تهران، فتح - صنعتی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

600متر سوله

تهران، فتح - صنعتی

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

200متر سوله

تهران، فتح - صنعتی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

200متر سوله ومحوطه

تهران، فتح - صنعتی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

250 سوله الغدیر

تهران، فتح - صنعتی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا