شهر: تهران

همه آگهی های طرشت، تهران

140 متر در طرشت

تهران، طرشت

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

140متر در طرشت

تهران، طرشت

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا