شهر: تهران

همه آگهی های سازمان آب - منطقه ۵، تهران

56 متر سازمان اب

تهران، سازمان آب - منطقه ۵

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

145 متر سازمان آب

تهران، سازمان آب - منطقه ۵

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا