شهر: تهران

همه آگهی های زرگنده، تهران

تجاری 60 متری

تهران، زرگنده

رهن:  ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان 50 متری

تهران، زرگنده

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا