شهر: تهران

همه آگهی های دریاچه شهدای خلیج فارس، تهران

واحد97متری شیک

تهران، دریاچه شهدای خلیج فارس

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

واحد 130متری لوکس

تهران، دریاچه شهدای خلیج فارس

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

130متری لوکس دل باز

تهران، دریاچه شهدای خلیج فارس

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا