شهر: تهران

همه آگهی های دبستان، تهران

85 متر دبستان

تهران، دبستان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

~ 81متر ~ دبستان

تهران، دبستان

رهن:  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

~ 83متری ~ دبستان

تهران، دبستان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

~ 54متر ~ دبستان

تهران، دبستان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا