شهر: تهران

همه آگهی های جنت آباد مرکزی، تهران

90متری جنت مرکزی

تهران، جنت آباد مرکزی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

100 متر خوش نقشه

تهران، جنت آباد مرکزی

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

90 متر خوش نقشه

تهران، جنت آباد مرکزی

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا