شهر: تهران

همه آگهی های تهرانسر، تهران

خانه 100 متری دربست

تهران، تهرانسر

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره ی

تهران، تهرانسر

رهن:  ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا