شهر: تهران

همه آگهی های بلوار فردوس شرق، تهران

اپارتمان 90 متری

تهران، بلوار فردوس شرق

رهن:  ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اپارتمان 90متری

تهران، بلوار فردوس شرق

رهن:  ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اپارتمان 90متری

تهران، بلوار فردوس شرق

رهن:  ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا