شهر: تهران رهن و اجاره اداری و تجاری
استخدام

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تهران

200متر بر دولت

تهران، پاسداران

رهن:  ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

گاندی 78 متر شیک

تهران، گاندی

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

112 متری ملاصدرا

تهران، ونک

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا