استان: تهران × رهن و اجاره اداری و تجاری ×

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تهران

150متر مغازه اجاره اى

رباط کریم، نوده خ امام خمینی

رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

ملک تجاری 100

تهران، تهرانسر

رهن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

مغازه 35 متری

تهران، حکیمیه

رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

سالن اجاره

شهریار، باغستان

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

65 متر مطب خ دولت

تهران، دروس

رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بازگشت به بالا