شهر: تهران رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تهران

84 متر امیرآباد

تهران، امیرآباد

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه درنبرد

تهران، پاسدار گمنام

رهن:  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ملک اداری بر امیرکبیر

تهران، دریاچه شهدای خلیج فارس

رهن:  ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا