شهر: تهران رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تهران

عباس آباد 600متر مستقل

تهران، عباس آباد - اندیشه

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سالن اداری

تهران، شهرک گلستان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره ی مغازه

تهران، شهرک گلستان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا