فیلتر های فعال: شهر تهران / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تهران

اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، تجریش /

اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، خاوران /

ثبت آگهی رایگان