شهر: تهران رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تهران

110متر گیشا

تهران، گیشا

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا