شهر: حسن آباد زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در حسن آباد

(۹,۴۰۷ آگهی)

زمین دوکله

حسن آباد، بلوار امام رضا

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

6200مترزمین

حسن آباد، فشافویه حسن آباد

۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا