شهر: تنکابن زمین و باغ
املاک بدوبیا - شیپور

آگهی های زمین و باغ در تنکابن

(۱۶,۰۳۹ آگهی)

زمین گل سرخی

تنکابن، فردوسی شرقی گل سرخی ۲

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا