شهر: تنکابن رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
املاک بدوبیا - شیپور

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تنکابن

اجاره واحد اداری

مازندران، تنکابن

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه 9 متر

مازندران، تنکابن

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

مازندران، تنکابن

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا