تعداد200راس گوسفند قزل افشار فروشی

اصفهان، نجف آباد


گوسفندافشارتعدادی زاید الباقی در حال زاییدن همه شیشک

شماره تماس: ۰۹۱۹XXX۴۵۱۰ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۱۹XXX۴۵۱۰
بازگشت به بالا