تسطیح اراضی با دوربین...مختصات یابی  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در قزوین در شیپور-عکس1
تسطیح اراضی با دوربین...مختصات یابی  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در قزوین در شیپور-عکس2
تسطیح اراضی با دوربین...مختصات یابی  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در قزوین در شیپور-عکس3
تسطیح اراضی با دوربین...مختصات یابی  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در قزوین در شیپور-عکس4
تسطیح اراضی با دوربین...مختصات یابی  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در قزوین در شیپور-عکس5
۱ از ۵ نمایش همه

بستن

تسطیح اراضی با دوربین...مختصات یابی

قزوین، تاکستان


تسطیح اراضی با کمک دوربین توتال استیشن....تعیین مختصات ملک با کمک نقشه های یو تی ام شده...

۰۹۱۱XXX۰۱۹۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

هادی حسینی

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۶

تماس با ۰۹۱۱XXX۰۱۹۸ چت با هادی حسینی چت با هادی حسینی
بازگشت به بالا