تست نفوذ و ایمن سازی وبسایت

تهران، الهیه

اهداف آزمون نفوذ
• اطمینان از صحت پيکربندي امنيتي سيستمها
• اطمينان از به روز بودن سيستمها و رايانه ها
• اطمينان از ايمني در مقابل آخرين آسيبپذيريها
• يافتن نقاط ضعف، پيش از سوء استفاده مهاجمان از آنها
• كاهش هزينه هاي ترميم، با كاهش مخاطره نفوذ مهاجمان


۰۹۳۸XXX۰۳۲۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۸XXX۰۳۲۱
بازگشت به بالا