شهر: تربت جام اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در تربت جام

خانه مسکونی

تربت جام، فرهنکیان فاز سه اول اندیشه

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۳۰,۰۰۰  تومان

تماس

ویلا 100 متری

خراسان رضوی، تربت جام

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره.

تربت جام، امیر کبیر

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره.120متر

تربت جام، خیابان بدر

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره110 متری

تربت جام، فاز سه فرهنگیان امیرکبیر

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره 90 متری

تربت جام، خیابان بدر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره

تربت جام، عباسپور ۱۰ ،چهار راه دوم

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۲۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهنی یا اجاره ای

تربت جام، مسکن مهر

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره.

تربت جام، مسکن مهر

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن.واجاره 110 متری

تربت جام، خیابان بدر

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره..

تربت جام، خیابان ساحل

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا