شهر: تبریز × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در تبریز

خانه دربست

تبریز، مارالان

رهن ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۵۰,۰۰۰ تومان

144متر مارالان

تبریز، مارالان

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا