ب همکار آرایشگاه مردانه ماهر نیازمندم

مشهد، طلاب

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

ب ی آرایشگر ماهر نیازمندم
خوشکل نبود نبود حداقل بامرام و رفیق باشه تو کسب'کاری و پابجفت باشه عاشق کارش باشه با بدوخوب مغازه بسازه منم با بدوخوب پایشم
رفاقت سرش بشه همی
با محیطی سالم و تمیز

۰۹۱۵XXX۰۶۵۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۵XXX۰۶۵۶
بازگشت به بالا