بیل مکانیکی در گروه خرید و فروش کسب و کار در مازندران در شیپور-عکس1
بیل مکانیکی در گروه خرید و فروش کسب و کار در مازندران در شیپور-عکس2
بیل مکانیکی در گروه خرید و فروش کسب و کار در مازندران در شیپور-عکس3
بیل مکانیکی در گروه خرید و فروش کسب و کار در مازندران در شیپور-عکس4
بیل مکانیکی در گروه خرید و فروش کسب و کار در مازندران در شیپور-عکس5
بیل مکانیکی در گروه خرید و فروش کسب و کار در مازندران در شیپور-عکس6
بیل مکانیکی در گروه خرید و فروش کسب و کار در مازندران در شیپور-عکس7
بیل مکانیکی در گروه خرید و فروش کسب و کار در مازندران در شیپور-عکس8
۱ از ۸ نمایش همه

بستن

بیل مکانیکی

مازندران، تنکابن ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خط شش زیربند 90%
پمپ موتور به شرط
کامپیوتر کامل همه کار میکند فابریک
تعریف مال نمیکنم بیا جز این بود مجانی ببر

شماره تماس: ۰۹۱۱XXX۴۹۱۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه
تماس با فروشنده تماس با ۰۹۱۱XXX۴۹۱۴
بازگشت به بالا