شهر: بیرجند

همه آگهی ها در بیرجند

خانه دربست(نیازمندی)

بیرجند، سجادشهر توحید معصومیه بالا

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا