استان: بوشهر × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در بوشهر

اجاره خانه30 متر

عسلویه، نخل تقی بیدخون عسلویه

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا