به یک خانم محتوا نویس جهت دور کاری نیازمندیم در گروه خرید و فروش استخدام در اصفهان در شیپور-عکس1

به یک خانم محتوا نویس جهت دور کاری نیازمندیم

اصفهان، شهرک قدس

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد دورکاری
جنسیت زن

جهت ارائه پست های سایت حداقل 300 کلمه تا 1200 کلمه به یک محتوا نویس نیازمندیم

۰۹۱۳XXX۴۹۸۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

وحید دهخدایی

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۳XXX۴۹۸۸
بازگشت به بالا