به چندبرنامه نویس اندرویدوpHpکاربرای کار درکارخانه

قزوین

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد پروژه ای
فرصت شغلی / جویای کار فرصت شغلی

به چند برنامه نویس اندروید وpHpکار جهت فعالیت در پروژ بزرگ کارخانه ای نیازمندیم

شماره تماس: ۰۹۳۹XXX۲۰۳۰ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۳۹XXX۲۰۳۰
بازگشت به بالا