شهر: بهشهر زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در بهشهر

(۱۹,۸۴۰ آگهی)

زمین خ قائم

بهشهر، خ قائم کوچه محمد زاده

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا