شهر: بهارستان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در بهارستان

رهن واجاره 90 متر

بهارستان، جاده قلعه شور بعدازرستوران دلنشین

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه و کارگاه

اصفهان، بهارستان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 23متری

بهارستان، بهاران

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف بهارستان را می بینید

مغازه و غرفه

اصفهان، سپاهان شهر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه تجاری

اصفهان، کلمه خواران

رهن:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کارگاه 200متری

اصفهان، آبشار

رهن:  ۶,۵۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا