بنزین مستقیم از کارخانه

کرمانشاه

بنزین فروشی با اوکتان 92 تا 95 جهت صادرات بصورت حمل مستغیم از درب کارخانه با ظرفیت ماکزیمم 5000 تن در ماه آماده قرارداد و حمل میباشد.


شماره تماس تایید شده: ۰۹۱۴XXX۹۱۲۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه
تماس با فروشنده تماس با ۰۹۱۴XXX۹۱۲۴
بازگشت به بالا